แก้ไขข้อมูลพื้นที่
ท่านนำใบประกาศษนียบัตรที่ผ่านการอบรมไปขอใบอนุญาตครอบครองในพื้นที่เขตใด

(เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน)
(พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์)
(ขอนแก่น หนองคาย กาฬสินธุ์ เลย อุดรธานี มุกดาหาร สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ)
(อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร )
(ชัยนาท กาญจนบุรี เพชรรัตน์เพชรบุรี ปทุมธานี ราชบุรี อุทัยธานี ลพบุรี นครปฐม นครสวรรค์ สระบุรี)
(จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา )
(สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง ภูเก็ต พังงา ชุมพร )
(สงขลา ตาราง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา พัทลุง สตูล )
กรุงเทพมหานคร